เพราะสิ่งสำคัญที่แท้จริงของบ้าน คือสมาชิกทุกคนในครอบครัว บ้านที่ให้ความสุขกาย สุขใจ คือบ้านที่ สมาชิกทุกคนอยู่อาศัย ด้วยความอบอุ่น รอแยลเฮ้าส์จึงมอบ “บ้าน” ที่ให้ความมั่นคงด้านโครงสร้าง ความมั่นใจในความปลอดภัย และความพึงพอใจ ในบริการ

พูดจาประสาช่าง กับนายช่างคิด

สำหรับสาวๆ ที่อยากจะคุยกับหนุ่มวิศวะ หรือปรึกษาเรื่องหัวใจ เอ้ยยยย ปรึกษาเรื่องการสร้างบ้าน วันนี้รอแยลเฮ้าส์ขออาสาพาทุกท่านมาเรียนรู้ศัพท์เฉพาะของหนุ่มๆ วิศวะ เผื่อการคุยภาษาเดียวกันจะทำให้เราเข้าใกล้กันมากขึ้น หลังจากจบชุดคำศัพท์ในโพสต์นี้ หากสาวๆคนไหนจะอยากลองทำแบบฝึกหัด ก็โทรมาคุยกับหนุ่มๆ วิศวะของรอแยลเฮ้าส์ได้น๊าาา โทร : 02-4594646 #RoyalHouse #สร้างบ้านด้วยสมอง #RHknowhow #RHupdate

perspective (ภาษาช่าง รูป tive) เป็นรูปที่สถาปนิกทำออกมาเพื่อให้ผู้คนทั่วไปเห็น จากโปรแกรมสถาปัตยกรรมโดยที่นิยมมาก คือ sketchUP ถ้ามองจากด้านหน้าเรียก front view ด้านข้าง side view ด้านบน top view (bird eye view)


ไฟล์ autocad (ไฟล์ cad) เป็นโปรแกรมที่นิยมของสถาปนิกและวิศวกรในการเขียนแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม


การเขียน shop drawing (ทำ shop) ในกรณีที่หน้างานติดปัญหาเรื่องการทำงาน ไม่แน่ใจว่าแบบตรงนี้ต้องก่อสร้างอย่างไร การทำ shop คือ การเขียนแบบในรายละเอียดเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน


Architecture คือ ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยสิ่งก่อสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัยต่าง ๆ การวางผังเมือง การจัดผังบริเวณการตกแต่งอาคาร การออกแบบก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ที่มีขนาดใหญ่ และเป็นงานศิลปะที่มีอายุยืนยาว


อินทาเนีย (intania) นั้น แผลงมาจาก อินเทิร์นเอ็นจิเนียร์ - intern engineer (วิศวกรฝึกหัด) ได้ถูกนำมาใช้เรียกนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในความหมายถึง วิศวกรที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนรู้


แบบ as built คือ แบบก่อสร้างตามสภาพหน้างานจริง


dimension คือ ระยะต่างๆ ที่ปรากฎในแบบ


แบบ ก แบบ ข แบบ กข คือ 

แบบ ก คือ แบบก่อสร้างจริง 
แบบ ข คือ แบบที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้าง


แบบก่อสร้าง หมายถึง แบบเต็มเล่ม (แบบ combine) ที่รวมงานสถาปัตย วิศวะ ไว้ในชุดเดียวกัน
แบบสถาปัตย คือ แบบที่ทำโดยสถาปนิก ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องฟังก็ชั่นการใช้งาน
แบบวิศวะ คือ แบบที่ทำโดยวิศวกร ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องโครงสร้าง เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น โครงสร้างหลังคา เป็นต้น


เช็คระดับ คือ ระดับต่างๆ ภายในอาคาร โดยเริ่มต้นเราต้องอ้างอิงจากระดับ 0.00 ก่อนว่าวัดจากตรงไหน เช่น ถนนหน้าอาคาร วัดจากระดับดินเดิม ระดับดินถม เพื่อที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้เข้าใจตรงกันว่าเมื่อสร้างอาคารนี้ออกมาแล้ว ระดับห้องต่างๆ จะอยู่ที่ไหน