เพราะสิ่งสำคัญที่แท้จริงของบ้าน คือสมาชิกทุกคนในครอบครัว บ้านที่ให้ความสุขกาย สุขใจ คือบ้านที่ สมาชิกทุกคนอยู่อาศัย ด้วยความอบอุ่น รอแยลเฮ้าส์จึงมอบ “บ้าน” ที่ให้ความมั่นคงด้านโครงสร้าง ความมั่นใจในความปลอดภัย และความพึงพอใจ ในบริการ

Ep.2 บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรสูงวัยมากที่สุดในอาเซียน โดยในอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุของไทยจะมีจำนวนมากถึง 20% ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รอแยลเฮ้าส์ให้ความสำคัญ เพื่อ "คนสำคัญ" ของคุณ #RoyalHouse #สร้างบ้านด้วยสมอง #RHknowhow