เพราะสิ่งสำคัญที่แท้จริงของบ้าน คือสมาชิกทุกคนในครอบครัว บ้านที่ให้ความสุขกาย สุขใจ คือบ้านที่ สมาชิกทุกคนอยู่อาศัย ด้วยความอบอุ่น รอแยลเฮ้าส์จึงมอบ “บ้าน” ที่ให้ความมั่นคงด้านโครงสร้าง ความมั่นใจในความปลอดภัย และความพึงพอใจ ในบริการ

Ep.3 ระยะในการก่อสร้าง

ในการสร้างบ้าน สิ่งที่ควรให้ความสนใจไม่ได้มีแค่เรื่องของ “บ้าน” เท่านั้น เพราะ พื้นที่ว่าง ขอบทาง ระยะห่างริมแม่น้ำ หรือความยินยอมจากเพื่อนบ้าน ล้วนเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านทั้งสิ้น รอแยลเฮ้าส์จึงขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ “ระยะ” ในการก่อสร้าง เพราะบ้าน ไม่ได้สำคัญเพียงแค่ตัวบ้าน แต่ยังรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมบ้านด้วย #RoyalHouse #สร้างบ้านด้วยสมอง #RHknowhow