จากบ้านคุณ แบบบ้านพุ่มขจร
ใช้บริการ Royal house สาขาแจ้งวัฒนะ

ความเรียบง่ายงดงามเสมอ

แบบบ้านพุ่มขจร

"ความเรียบง่าย คือหัวใจสำคัญของบ้านหลังนี้ " 

เราชอบบ้านที่เรียบง่าย ไม่ต้องแต่งเติมอะไรมาหนัก ขอให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัว ไม่เยอะหรือน้อยเกินไป

ซึ่งแบบบ้านของรอแยลเฮาส์ตรงกับความต้องการของเรา อีกทั้งวัสดุ ราคา องค์ประกอบหลายๆส่วน ก็ลงตัว

กับเราที่สุด 

คุณประภา พุ่มขจร เจ้าของบ้านเล่าถึงที่มาของบ้านหลังนี้